Home of Innergy

Refresh Your Self

Over ons | About us 

Björn

Ik ben geboren en getogen in Zuid-Limburg. Mijn ouders hadden een eigen onderneming en al snel ben ik steeds meer taken op me gaan nemen. Verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op intuïtie zijn belangrijke aspecten die mij hebben gevormd. 

 

Als enig kind was mijn hond mijn beste maatje en de stap om diergeneeskunde te gaan studeren aan de Universiteit Utrecht was dan ook logisch. Ook mijn grootouders’ roots, het agrarische buitenleven, kwamen zo naar boven. Na een korte periode in de praktijk te hebben gewerkt, ben ik vanwege bredere interesses gaan werken als consultant in Den Haag en Brussel. Verschillende aspecten vanuit mijn veterinaire achtergrond heb ik mogen combineren met strategische doelen, juridische kaders en belangen van zowel de overheid als de maatschappij. 

 

In 2015 heb ik mijn MBA aan Nyenrode Business Universiteit afgerond en aansluitend ben ik gestart met een PhD over collaboratieve dilemma’s op het gebied van One Health. Naast mijn werk bij onder andere Brabers ben ik bestuurlijk actief geweest bij verschillende (maatschappelijke) organisaties. Mijn expertise ligt op het vlak van samenwerking, omgaan met belangen en idealen, en interpersoonlijke communicatie. 

Kan ik iets voor je betekenen? Stuur mij hier een berichtje

 

 


 

I was born and raised in the province of Zuid-Limburg. My parents had their own company and soon I started to take on more and more tasks. Taking responsibility and relying on intuition are important aspects that have shaped me.

As an only child, my dog was my best friend and the step to study  Veterinary Medicine at Utrecht University made sense. As such, my grandparents’ roots – the agricultural life – also found their way to express themselves. After working as a veterinarian for a short period, due to broader interests I started working as a consultant in The Hague and Brussels. I have been able to combine various aspects from my veterinary background with strategic goals, legal frameworks and interests of both the government and society.

In 2015, I completed my MBA at Nyenrode Business University and started a PhD on collaborative dilemmas in the One Health domain. Aside from my work at Brabers, I have been active in boards for various organisations. My expertise concerns multiparty collaboration, dealing with interests and ideals, and interpersonal communication. 

Is there anything I can do for you? You can send me a private message here .

Maarten

Ik ben opgegroeid in Utrecht, in een VINEX-wijk bij uitstek: school, vrienden, winkels, alles in de buurt, alsof je in een dorp woont maar wel met ‘de stad’ vlakbij. Veel typen mensen en activiteiten, een fijne combinatie van stad en natuur, en daardoor bekend met overeenkomsten en contrasten. Mijn ouders, omgeving en dagen waren goed gestructureerd, ook in onze ‘nieuw samengestelde gezinnen’.

Deze achtergrond heeft me gevormd als een nieuwsgierig persoon, geÏnteresseerd in ‘hoe dingen zijn en werken’. Ik vind het fijn als er structuur en duidelijkheid zijn, maar ga niet zomaar uit van iets –  een kritische blik is mij niet vreemd. Daarnaast heb ik oog voor detail en ben ik pragmatisch en doordacht. Door de verscheidenheid aan ervaringen en situaties, en een onderzoekende houding, kan ik mee in allerlei (sociale) contexten. Volgens anderen kan ik aandachtig luisteren, meedenken en supporten, met een tikkie humor.

Na de studie algemene sociale wetenschappen in Utrecht, heb ik vanuit mijn interesse in individu, maatschappij en leren de studie Opleidingskunde en de Lerarenopleiding sociale wetenschappen in Leiden afgrond. Uit een blijvende drang naar mezelf ontwikkelen, en om mezelf het gevoel geven dat ik ‘echt weet waar ik het over heb’, ben ik enige jaren later gaan promoveren. In 2020 heb ik mijn promotie in Glasgow afgerond over het delen van impliciete kennis door professionals in organisaties. Vanuit mijn werk in Nederland heb ik ervaring in en aandacht voor het (volwassenen)onderwijs en op het gebied van het functioneren van teams, met aandacht voor elk individueel persoon. In 2022 ben ik gestart met een tweede doctoraat bij de Open Universiteit, waarbij ik onderzoek doe naar contexten voor en sociale uitwisseling en netwerken van ervaring en kennis, specifiek in supportgroepsettings met parkinsonpatiënten.

Meer info? Zie mijn persoonlijke website of mijn my universiteitsprofiel. Contact? Stuur mij hier een berichtje

 


 

I grew up in Utrecht, in a young neighbourhood with school, friends, shops and activities, as if living in a village but with ‘the city’ nearby. My parents, environment and days were well structured, also later on in our blended families. Because of the presence of people with various background and cultures, all kinds of activities and opportunities, and a pleasant combination of city life and nature, I became familiar with the similarities and contrasts that constitute the variety and opportunities our life has to offer us.

This background has shaped me as a curious person, interested in ‘how things are and function’. I like it when there is structure and clarity, but don’t just assume something as it presents itself – having a critical stance is not strange to me. Moreover, I have an eye for detail and am pragmatic and thoughtful. Due to the variety of experiences and situations, and an inquisitive attitude, I have learned to participate in various kinds of (social) contexts. If you’d ask other people, they may tell you that I can listen attentively, think along with you while offering other points of view, and be supportive, accompanied by a bit of humor.

After studying Interdisciplinary Social Sciences in Utrecht, I completed master´s degrees in Learning in Professional Contexts and Teaching Social Studies in Leiden. The dissertation I wrote for my doctorate at the University of Glasgow concerns the sharing of tacit knowledge between professionals. I have experience in education, both in secondary, vocational and higher education, and with team learning and professional development that pays attention to every single individual. In 2022, I started another doctorate at the Open Universiteit, in which I study networks and social exchange of experience and knowledge, specifically in support group settings with people with Parkinson´s Disease. 

More info? Visit my personal website or my my university profileContact? You can send me a personal message here.

Contact?

Adres | Address : Partida la Coma
03728 Alcalalí, Alicante, Spanje / Spain
(38.7571949, -0.0327380)
Adres: Partida la Coma, s/n
03728 Alcalalí, Alicante, Spanje
(38.7571949, -0.0327380)

© 2023 Home of Innergy. All rights reserved. Made with ❤️ by Strike Design Online and Home of Innergy